اختلال رشدی زبان (DLD)

اختلال رشدی زبان (DLD)

اختلال رشدی زبان (DLD) اصطلاحی است که برای توصیف یک مشکل قابل توجه در فراگیری و استفاده از زبان استفاده می شود که به ناتوانی ذهنی، اختلال حسی، شرایط عصبی یا محرومیت محیطی نسبت داده نمی شود. این یک وضعیت مادام العمر است که افراد را در جنبه های مختلف زبان از جمله واژگان، دستور زبان، ساختار جمله، درک مطلب و مهارت های زبان بیانی تحت تاثیر قرار می دهد.

در اینجا چند نکته کلیدی برای درک اختلال رشدی زبان وجود دارد :

 1. مشکلات زبان: افراد مبتلا به DLD ممکن است در زمینه های مختلف توسعه زبان چالش هایی داشته باشند. این مشکلات می تواند شامل واژگان محدود، استفاده نادرست از دستور زبان، مشکل در درک و پیروی از دستورالعمل ها، مشکل در سازماندهی افکار و بیان ایده ها، و چالش های زبان اجتماعی و عمل شناسی باشد.
 2. شیوع و تأثیر : DLD یک بیماری نسبتاً شایع است که تقریباً ٪10-7 از کودکان را تحت تأثیر قرار می دهد. می تواند تأثیر قابل توجهی بر پیشرفت تحصیلی، تعاملات اجتماعی و توانایی های کلی ارتباطی داشته باشد. بدون مداخله و حمایت مناسب، افراد مبتلا به DLD ممکن است مشکلاتی را در جنبه های مختلف زندگی خود تجربه کنند.
 3. تشخیص و ارزیابی: تشخیص DLDمعمولاً توسط آسیب شناس گفتار-زبان (SLP) یا یک تیم چند رشته ای از طریق یک ارزیابی جامع انجام می شود. ارزیابی شامل ارزیابی مهارتهای زبانی در حوزههای مختلف، در نظر گرفتن سابقه رشد فرد، و در سایر علل بالقوه مشکلات زبانی است.
 4. مداخله و درمان: گفتار درمانی شکل اولیه مداخله برای افراد مبتلا به DLD است. اهداف درمان بهبود مهارت های زبانی کلی، تسهیل ارتباط موثر و حمایت از رشد تحصیلی و اجتماعی است. تکنیک های درمانی ممکن است شامل فعالیت های زبانی هدفمند، ساخت واژگان، تمرین ساختار جمله، راهبردهای درک مطلب، آموزش مهارت های ارتباط اجتماعی و کار مشترک با والدین و مربیان باشد.

در اینجا برخی از جنبه های کلیدی درمان DLD آورده شده است:

 1. طرح درمان فردی: درمان برای DLD متناسب با نیازهای خاص هر فرد طراحی شده است. یک آسیب شناس گفتار-زبان (SLP) یک ارزیابی جامع برای شناسایی مناطق مشکل زبان و ایجاد یک برنامه درمانی سفارشی انجام می دهد.
 2. هدف گذاری حوزه های زبانی: درمان بر بهبود جنبه های مختلف زبان از جمله واژگان، دستور زبان، ساختار جمله، درک مطلب و مهارت های زبانی بیانی تمرکز دارد. اهداف مشخصی بر اساس نقاط ضعف فرد تعیین میشوند و ممکن است با پیشرفتها تنظیم شوند.
 3. رویکردهای مبتنی بر شواهد: درمانگران از تکنیک ها و مداخلات مبتنی بر شواهد استفاده می کنند که نشان داده شده است در پرداختن به مشکلات زبان موثر است. اینها ممکن است شامل فعالیتهای زبانی ساختاریافته، مدلسازی و بسط زبان، ارائه دستورالعملهای صریح، و ترکیب استراتژیهایی برای افزایش درک و بیان باشد.
 4. تمرین متنی: جلسات درمانی شامل تمرین مهارت های زبانی در زمینه های کاربردی و معنادار است. این می تواند شامل درگیر شدن در مکالمات، داستان سرایی، نقش آفرینی، بازی های تعاملی و گنجاندن فعالیت های زبانی در روال ها و فعالیت های روزمره باشد.
 5. راهبردهایی برای یادگیری زبان: درمانگران به افراد دارای استراتژی ها و تکنیک های DLDبرای حمایت از یادگیری زبان خود آموزش می دهند. این ممکن است شامل وسایل کمک بصری، سازماندهندههای گرافیکی، برنامههای زمانی بصری، دستگاههای یادگاری، و ابزارهای دیگر برای کمک به درک، سازماندهی و بیان باشد.
 6. رویکرد مشارکتی: همکاری با والدین، مراقبان و مربیان در حمایت از رشد زبانی افراد مبتلا به DLD حیاتی است. درمانگر راهبردها و تکنیک هایی را ارائه می دهد که می تواند در خانه و در محیط های آموزشی برای تقویت مهارت های زبانی و ترویج تعمیم اجرا شود.
 7. پشتیبانی ارتباطی: درمان برای DLD اغلب شامل کمک به افراد برای توسعه راهبردهای ارتباطی مؤثر است. این ممکن است شامل آموزش روشهای ارتباطی جایگزین (مانند زبان اشاره، ابزارهای ارتباطی تقویتکننده و جایگزین،) بهبود مهارتهای ارتباط اجتماعی، و رسیدگی به مشکلات زبانی کاربردی باشد.
 8. مداخله بلندمدت: درمان DLD معمولاً یک فرآیند مداوم است و نیاز به جلسات منظم و حمایت طولانی مدت دارد. درمانگر پیشرفت را نظارت می کند، استراتژی های درمانی را در صورت نیاز تنظیم می کند و جلسات پیگیری را برای اطمینان از پیشرفت و موفقیت ادامه می دهد. برای ارزیابی و درمان مناسب، مهم است که با یک آسیب شناس گفتار-زبان واجد شرایط در کار با افراد مبتلا به DLDمشورت کنید. درک این نکته مهم است که افراد مبتلا به DLD دارای نقاط قوت و استعدادهایی فراتر از مشکلات زبانی خود هستند. با مداخله، حمایت و درک مناسب، افراد مبتلا به DLD میتوانند مهارتهای ارتباطی مؤثر را توسعه دهند، به موفقیت تحصیلی دست یابند و در محیطهای اجتماعی و حرفهای پیشرفت کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *